Galerie

Op deze pagina zijn Nederlandse Hoge Militairen getekend van welk Wapen, Regiment, Korps Dienstvak, etc. De meesten zijn generaals. Veel van hen hebben gediend in functies in NL als daarbuiten.

uit 2010 tot 2021 (klik op de afbeelding om het werk groter te bekijken)
stuur een bericht naar de kunstenaar

Generaal Arie van der Vlis (Verbindingsdienst)

Generaal Arie van der Vlis (Verbindingsdienst)

2021

Generaal der Verbindingsdienst
Arie van der Vlis
(1940-2020)

Was oa:

Peletonscommandant en Stafofficier, ondermeer bij 1e Legerkorps
Plv. hoord sectie G2 1e Legerkorps
Commandant 11 Verbindingsbataljon
Commandant 12 Pantserinfanteriebrigade Nunspeet 1985-1987
Plv. Bevelhebber der Landstrijdkrachten 1987-1990
Commandant 1e Legerkorps 1990-1992
waarna hij in mei '92 werd bevorderd tot viersterrengeneraal en de functie van Chef-Defensiestaf opzich nam.

2 jaar later stapte hij op, omdat hij het niet eens was met nieuwe bezuinigingen op Defensie.
Hij werd daarna benoemdt tot Hare Majesteits Adjudant in Buitengewone Dienst.

Vanwege zijn vriendelijke manier van tegemoetkomen én zijn reputatie als troepenman, kreeg hij de bijnaam 'De lachende generaal'. Naar eigen zeggen, was ook de 'gewone' soldaat zeer belangrijk.

Na zijn actieve dienst bleef hij zich inzetten voor Defensie en de maatschappij. In zijn vrije tijd hield hij zich bezig met modelspoorbanen.
 

Generaal-majoor Rob Jeulink (Artillerie)

Generaal-majoor Rob Jeulink (Artillerie)

2021

Generaal-majoor der Artillerie
Rob Jeulink
(1961)

Vervulde vele functies binnen de Artillerie. Werd in 2019 Plaatsvervangend Commandant Landstrijdkrachten (P-CLAS). Tevens is hij ook Inspecteur Reservepersoneel KL (IRPKL) en Gouverneur van de Hoofdstad.

Generaal-majoor Ton Kolsteren (Artillerie)

Generaal-majoor Ton Kolsteren (Artillerie)

2021

Generaal-majoor der Artillerie
Ton Kolsteren
(1942)


Was o.a. Commandant 12 Afdeling Veldartillerie, Defensie-Attaché in Bonn, Sous-Chef Operatiën op het Ministerie van Defensie, Chef-Staf UNPF in Zagreb en tot zijn FLO in 2000 Director Partnership Coordination Cell bij NATO HQ Mons (BE) 
 

Generaal Peter van Uhm (Grenadiers)

Generaal Peter van Uhm (Grenadiers)

2021

Generaal der Infanterie
(Garderegiment Grenadiers en Jagers)
Peter van Uhm
(1955)

Troepenman van Uhm was oa:

Commandant A-Compagnie in Libanon (UNIFIL) 1983
Commandant 11 Infanteriebataljon Luchtmobiel Grenadiers en Jagers 1994-1995
Chef Kabinet BLS 1995-1996,
Assistant Chief of Staff Joint Military Affairs in Sarajevo (SFOR) 2000-2001 Commandant 11 Luchtmobiele Brigade 2001-2003
Directeur Beleid en Plannen Landmachtstaf 2004-2005
en
Commandant Operationeel Commando KL 2005

Werd later dat jaar, in september 2005 benoemd tot Commandant Landstrijdkrachten (CLAS).
Waarna hij 3 jaar later Commandant der Strijdkrachten (CDS) werd en daarmee de hoogte militair van het land werd.
Een dag, ná zijn officiele installatie, sneuvelde zijn zoon, samen met een collega-militair in Uruzgan (Afganisthan).
Maar bleef, ondanks dit grote verlies in functie.

In 2012 verliet hij de actieve dienst en werd Adjudant in Buitengewone dienst van Hare Majesteit.

Na zijn militaire loopbaan verzorgt hij lezingen en is oa Ambassadeur voor de Stichting Hulphond.

   

Luitenant-generaal Janco Dijkstra (Artillerie)

Luitenant-generaal Janco Dijkstra (Artillerie)

2021

Luitenant-generaal der Artillerie
C.J. (Janco) Dijkstra
(1920-2014)

Gekleed in de Atilla Generale Staf
Was als Kolonel Hoofd Plannen. Als Brigadegeneraal Sous-chef Generale Staf. Als Generaal-majoor Plaatsvervangend Chef Generale Staf, tevens Plv. Bevelhebber der Landstrijdkrachten en was van 1974 tot aan zijn FLO in 1977 Hoofd Permanente Militaire Vertegenwoordiging bij het Militaire Comité van de NAVO, in de rang van Luitenant-generaal.

Was Ridder in de Orde van de Nederlandse Leeuw, Officier in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden, Officier Ordre National du Mérite en Officier Ordre du Mérite Agricole (allebei Frankrijk).

Commandeur Jeanette Morang (Koninklijke Marine)

Commandeur Jeanette Morang (Koninklijke Marine)

2020

Commandeur
Jeanette Morang
Koninklijke Marine
(1965)

Begon begin jaren 80 als Adelborst (Adelborst = Marineofficier in opleiding) op het Koninklijk Instituut voor Marine in Den-Helder. In '86 slaagde ze voor die opleiding. Na diverse functies in de KM te hebben vervuld werd ze begin 2007 Commandant van het Fregat Hr. Ms. de Ruyter. Ze was de allereerste vrouw die fregatcommandant zou worden. Na juli 2009 vervulde ze oa functies bij de staf KM en de NAVO in Brussel.

In 2019 vervuld ze een functie bij een NATO Maritiem Commandocentrum in Engeland en werd ze bevorderd tot Commandeur. Ze is daarmee de allereerste vrouwlijke vlagofficier.

Generaal-majoor Cees Dekker (Cavalerie)

Generaal-majoor Cees Dekker (Cavalerie)

2020

Generaal-majoor der Cavalerie
(RHB)
Cees Dekker
(1935-2003)

Commandant 43 Tankbataljon (RHS), Commandant 11 Pantsterinfanteriebrigade en Commandant 4 Divisie.

Vervulde van 1988 tot 1992 de functie van Wapenoudste der Cavalerie.

Generaal-majoor Geert Numan (Infanterie)

Generaal-majoor Geert Numan (Infanterie)

2020

Generaal-majoor der Infanterie
Geert Numan
(1925-2013)
Gekleed in de Atilla Generale Staf.
Indië-veteraan, die zijn militaire loopbaan  begon bij het Korps Mariniers en later de overstap naar de Landmacht maakte. Was in zijn loopbaan oa Commandant 17 Pantserinfanteriebataljon, tevens Regimentscommandant Garde Regiment Fuseliers Prinses Irene, Chef Staf van de Inspecteur-generaal der Krijgsmacht, tevens Adjudant van ZKH Prins Bernhard, Commandant 42 Pantserinfanteriebrigade, Sous-chef Plannen Generale Staf (later Landmachtstaf) en was van 1977 tot zijn FLO in 1980 Commandant van de 4 Divisie in Harderwijk.


 

Generaal-majoor Joop Heimel (Infanterie)

Generaal-majoor Joop Heimel (Infanterie)

2020

Generaal-majoor der Infanterie
(Regiment Infanterie Johan Willem Friso)
Joop Heimel
(1907-1993)

Was oa Commandant 312 Infanteriebataljon JWF, Chef-Staf 4e Divisie, Inspecteur der Infanterie, Commandant 4e Divisie, Commandant Ondersteunings Strijdkrachten, tevens Commandant 5e Divisie en sloot zijn loopban in 1968 af als Territoriaal Bevelhebber Oost.

Luitenant-generaal Leo Beulen (Luchtdoelartillerie)

Luitenant-generaal Leo Beulen (Luchtdoelartillerie)

2020

Luitenant-generaal der Luchtdoelartillerie
Leo Beulen
(1960)

Was Commandant Landstrijdkrachten van maart 2016 tot augustus 2019. Daarvoor was hij oa Commandant 25 Afdeling Pantserluchtdoelartillerie, Military Assistant to the Commander Multi National Division South West SFOR, Commandant Commando Luchtdoelartillerie, Director Joint Coordination Centre NATO in Heidelberg, Directeur Operaties Defensiestaf en Plv. Commandant 1 (GE NL) Corps.


  

Luitenant-generaal Rob Bertholee (Artillerie)

Luitenant-generaal Rob Bertholee (Artillerie)

2020

Luitenant-generaal der Artillerie
Rob Bertholee
(1955)

Begon in 1975 zijn officiersopleiding in Breda aan de KMA. Na in '79 geslaagd te zijn werd hij paraat gesteld bij de Veldartillerie. Was oa Commandant 41 Afdeling Verldartillerie Seedorf, Contingentscommandant in Kosovo, Chef-Staf 1G/NL Corps, Chef-Staf ISAF III Kaboel, Plv. CDS en vervulde 2008 tot het eind van zijn actieve dienst in 2011 de functie van Commandant Landstrijdkrachten (CLAS).

Brigadegeneraal Abraham Egter van Wissekerke (KMar)

Brigadegeneraal Abraham Egter van Wissekerke (KMar)

2019

Brigadegeneraal der Koninklijke Marechaussee
Abraham Egter van Wissekerke
(1905-1992)

Brigadegeneraal titulair der Cavalerie Jan Jhr. Beelaerts van Blokland (Cavalerie)

Brigadegeneraal titulair der Cavalerie Jan Jhr. Beelaerts van Blokland (Cavalerie)

2019

Brigadegeneraal titulair der Cavalerie
Jan  ('Mickey') Jhr. Beelaerts van Blokland BK
1909-2005

Na zijn KMA-studie ging hij les geven in cavalerie-opleidingen. Op 10 mei 1940, na de Duitse inval ging hij terug naar zijn ouderlijk huis in Oosterbeek en ging in het verzet. Hij vluchtte naar Amsterdam omdat hij door de Duitsers gezocht werd.

In mei 1941 wist hij met 3 anderen verzetsmensen een Duits Watervliegtuig te 'lenen' en naar Engeland te vluchten. De Britse luchtafweer zag de nazi-symbolen op het vliegtuig en opende het vuur op het vliegtuig en maakte vervolgens een noodlanding. Eenmaal geland werd Beelaerts door de kustwacht opgewacht. Hij stapte uit en riep: 'Don't shoot me, i'm a Dutchman!!' Hij werd onder strenge begeleiding naar London gebracht. Daar aangekomen nam Beelaerts contact op met Koningin Wilhelmina om de situatie uit te leggen. Voor die ontsnapping en daad werd hem het Bronzen Kruis toegekend.

In Engeland kreeg hij een commando over een groep binnen de Prinses Irene Brigade. Hij was in actie geweest bij de invasie in Normandië en de Slag om Arnhem.

Na de oorlog was hij betrokken bij de heroprichting van de Cavalerie. Hij richtte een pansterschool op. Dat was dus de overgang van het paard naar de tank.


 

Generaal-majoor Adrianus van den Bent (Infanterie)

Generaal-majoor Adrianus van den Bent (Infanterie)

2019

Generaal-majoor
Adrianus van den Bent
(1883-1957)

Van den Bent was Infanterist. Hij was in de meidagen van 1940 Commandant van het Vierde Legerkorps.

Hij werd samen met andere hoge opperofficieren afgevoerd naar Duitsland als Krijgsgevangende.

Na de oorlog werd hij Kanselier van de Nederlandse Orden, tevens van de Militaire Willemsorde. Maar niet lang daarna diende van den Bent zijn ontslag in om verschillen van mening en overige kritieken.

 

Generaal-majoor Chiel von Meijenfeldt (Infanterie)

Generaal-majoor Chiel von Meijenfeldt (Infanterie)

2019

Generaal-majoor der Infanterie
Chiel von Meijenfeldt
(1923-1990)

'De Rode Generaal'

Generaal-majoor Henri Dürst-Britt (Artillerie)

Generaal-majoor Henri Dürst-Britt (Artillerie)

2019

Generaal-majoor der Artillerie
Henri Dürst-Britt
(1894-1963)

Generaal-majoor Nico Meyer (Koninklijke Marechaussee)

Generaal-majoor Nico Meyer (Koninklijke Marechaussee)

2019

Generaal-majoor der Koninklijke Marechaussee
Nico Meyer
(1917-1995)

Luitenant-generaal Bob de Geus (Infanterie)

Luitenant-generaal Bob de Geus (Infanterie)

2019

Luitenant-generaal der Infanterie
Bob de Geus
(1923-1999)

Begin jaren 40 werd Bob de Geus, op 17-jarige leeftijd lid van de groep Albrecht. De Groep Albrecht was een verzetsgroep die zich bezighield met inlichtingen.

De voornaamste taken van die verzetsgroep was contact zoeken met het Nationaal Comité van Verzet en het verzamelen van militaire en economische inlichtingen die belangrijk waren voor de oorlogsvoering.

Na de oorlog werd de Geus officier bij de Infanterie van de Koninklijke Landmacht. Jaren later werd hij in de generaalsrangen Sous-chef bij de Opperofficier Personeel KL, Directeur Personeel KL en van 1980-1985 Inspecteur-generaal der Krijgsschool (IGK).

In 1985 ging hij met functioneel leeftijdsontslag. Maar een jaar later werd hij weer terug in de actieve dienst opgeroepen. Hij werd Chef Militaire Huis en Adjudant-generaal aan het koninklijk hof.

Luitenant-generaal Godfried Baron van Voorst tot Voorst (Infanterie)

Luitenant-generaal Godfried Baron van Voorst tot Voorst (Infanterie)

2019

Luitenant-generaal
Godfried
Baron van Voorst tot Voorst
(1880-1963)

Was van oorsprong Infanterist en zoon van een oud-generaal en Politicus, die naam maakte als Commandant Veldleger en Adjudant in Buitengewone dienst van Hare Majesteit.

Hij was Commandant Veldleger voorstander van de verdediging van de Grebbelinie, hij kwam in conflict met zijn meerdere, die de soldaten terug wilde laten terugvallen op de NHW. Maar na 3 dagen moest de Grebbeline opgeven en de soldaten terugtrekken.

Toen WOII uitbrak en de Duitsers Nederland hadden bezet, weigerde hij zich niet tegen de Duitse Bezetter zou verzetten. Hij werd samen met zijn jongere broer Herman en andere hoge opperofficieren afgevoerd naar Duitsland als Krijgsgevangende.

Na zijn vrijlating in '45 werd hij voorzitter van diverse commissies omtrent de Krijgsgevangenden, Onderscheidingen, etc.

Luitenant-generaal Hans Couzy (Artillerie)

Luitenant-generaal Hans Couzy (Artillerie)

2019

Luitenant-generaal der Artillerie
Hans Couzy
(1940-2019)

Zoon van Luitenant-generaal Jean Hubert Couzy. Vervulde na zijn Promotie op de KMA in '60 functies bij het wapen der Artillerie. Werd in de latere functies en generaalsrangen Commandant 11e Afdeling Rijdende Artillerie, tevens Korps Rijdende Artillerie (Gele Rijders), Hoofd Operatiën KL, Souschef Plannen, Directeur Materieel KL en Plaatsvervangend Bevelhebber der Landstrijdkrachten.

Werd in '92 Bevelhebber der Landstrijdkrachten en Luitenant-generaal. Leidde de grootste reorganisatie in de geschiedenis van de KL. Van Dienstplichig naar Beroeps. In '96 zwaaide hij af, maar bleef  jaren later als Voorzitter van de grootste militaire vakbond zich inspannen voor de KL en de Krijgsmacht.

Luitenant-generaal Jan Broeks (Regiment B&T)

Luitenant-generaal Jan Broeks (Regiment B&T)

2019

Luitenant-generaal der Bevoorradings- en Transporttroepen
Jan Broeks
(1959)

Was in zijn militaire loopbaan Commandant Operationeel Ondersteuningscommando Land (OOCL), Plv. Directeur Plannen Defensiestaf, Hoogste Nederlandse Representant Militaire Comité NAVO en sloot zijn loopbaan op 11 juli 2019 af als Directeur Internationale Militaire Staf van de NAVO, een functie die hij op 26 juli 2016 aanvaarde.  In december 2019 werd Luitenant-generaal Broeks vanwege zijn inzet en betrokkenheid voor Defensie en de NAVO,  koninklijk onderscheiden tot Commandeur in de Orde van Oranje-Nassau met de Zwaarden.

Generaal Henri Winkelman

Generaal Henri Winkelman

2018

Generaal
Henri Winkelman
(1876-1952)

Generaal Izaäk Reijnders

Generaal Izaäk Reijnders

2018

Generaal
Izaak Reijnders
(1879-1966)

Was van '39 tot '40 Opperbevelhebber der Land en Zeemacht.

Generaal-majoor Cornelis Knulst RMWO (Infanterie)

Generaal-majoor Cornelis Knulst RMWO (Infanterie)

2018

Generaal-majoor der Infanterie
Cornelis Knulst RMWO
(1918-1990)

Engelandvaarder in de oorlogsjaren. Tijdens de oorlog in Nederlands-indië wist hij zicht te onderscheiden in verschillende acties. Werd voor één van die acties onderscheiden met de Militaire Willemsorde en het Kruis van Verdienste. Werd in de jaren daarna oa Commandant 4 Divisie, Territoriaal Bevelhebber West, tevens Gouverneur van de Hoofdstad en Kanselier van de Nederlandse Orden en de Militaire Willemsorde.

Generaal-majoor Gerard Christan (Infanterie)

Generaal-majoor Gerard Christan (Infanterie)

2018

Generaal-majoor der Infanterie
Gerard Christan
(1910-2004)

Gekleed in atilla Generale Staf. Was afkomstig uit de Infanterie. Diende in Nederlands-Indië, Java en Korea. Drager van het Bronzen Kruis (1947) en de Bronzen Leeuw (1954).
Sloot zijn militaire loopbaan af als Commandant 4e divisie KL.

Generaal-majoor Jan Willem Brinkman (Grenadiers)

Generaal-majoor Jan Willem Brinkman (Grenadiers)

2018

Generaal-majoor der Infanterie
(Garderegiment Grenadiers en Jagers)
Jan Willem Brinkman
(1947)


 

Generaal-majoor Jhr. Robert Hugo Boreel (Infanterie)

Generaal-majoor Jhr. Robert Hugo Boreel (Infanterie)

2018

Generaal-majoor der Infanterie
Jhr. Robert Hugo Boreel
1919-2005

Gekleed in atilla Generale Staf. Was militair Attaché in Saigon, Vietnam, Sous-chef Generale Staf en Plv. Chef Generale Staf, tevens Plv. Bevelhebber der Landstrijdkrachten.

Generaal-majoor Paul Messerschmidt (Artillerie)

Generaal-majoor Paul Messerschmidt (Artillerie)

2018

Generaal-majoor der Artillerie
Paul Messerschmidt
(1938)

Gekleed in Gouden Dolman Korps Rijdende Artillerie (KRA), waar hij van '80 tot '82 commandant van was. Vervulde in de Generaalsrangen de functies van Commandant 1e Legerkorpsartillerie, Sous-chef
Operationele en Militair Strategische aangelegenheden Defensiestaf, Commandant 1e Divisie '7 december' en sloot zijn loopbaan in '95 af als Gouverneur van de Koninklijke Militaire Academie (KMA).

Generaal Tom Middendorp (Genie)

Generaal Tom Middendorp (Genie)

2018

Generaal der Genie
Tom Middendorp
(1960)


van 2012 tot 2017 Commandant der Strijdkrachten.

Kolonel Michiel Dulfer (Huzaren)

Kolonel Michiel Dulfer (Huzaren)

2018

Kolonel der Huzaren
Michiel Dulfer
(1959)

Was van 2013 tot april 2018 Commandant van het Koninklijk Tehuis voor Oud-Militairen en Museum Bronbeek te Arnhem.

Luitenant-generaal Cornelis Johannes Valk (Artillerie)

Luitenant-generaal Cornelis Johannes Valk (Artillerie)

2018

Luitenant-generaal der Artillerie
Cornelis Johannes Valk
(1902-1983)

Gekleed in de atilla Generale Staf. Was oa Sous-Chef Generale Staf, Commandant 1e Divisie '7 december' en sloot in 1962 zijn loopbaan af als Nederlands Territoriaal Bevelhebber, tevens Gouverneur der Residentie.

Luitenant-generaal Dick van Ardenne (Infanterie)

Luitenant-generaal Dick van Ardenne (Infanterie)

2018

Luitenant-generaal der Infanterie
Dick van Ardenne
(1920-2013)

Werd voor acties in bezet Nederland onderscheiden met het Kruis van Verdienste (1943) en voor Nederlands-Indië met het Bronzen Kruis (1948). Was in de generaalsrangen Commandant 43 Pantserbrigade, Commandant 1e Divisie '7 december' en sloot in 1976 zijn loopbaan af als Chef-staf AFCENT in Brunssum.

Luitenant-generaal Dirk Buurman van Vreeden (Artillerie)

Luitenant-generaal Dirk Buurman van Vreeden (Artillerie)

2018

Luitenant-generaal der Artillerie
Dirk Buurman van Vreeden
(1902-1964)
  Was afkomstig van de Artillerie. Volgde in 1949 de overleden Generaal Simon Spoor op als Commandant van het KNIL (Koninklijk Nederlands Indisch Leger) en was tevens de laatste commandant nadat indonesië onafhankelijk werd. Terug in Nederland vervulde hij nog diverse posten en eindigde zijn loopbaan als Nederlands Territoriaal Bevelhebber West,  tevens Gouverneur der Residentie.

 

Luitenant-generaal Dirk Nederlof (Artillerie)

Luitenant-generaal Dirk Nederlof (Artillerie)

2018

Luitenant-generaal der Artillerie
Dirk Nederlof
(1925-2012)

Was Commandant 13 Pantserinfanteriebrigade in Oirschot, Chef-staf 1e Legerkorps, Plv. Chef-staf G2/G3 NORTHAG en Chef-staf AFCENT in Brunssum

Luitenant-generaal Jean Hubert Couzy (Artillerie)

Luitenant-generaal Jean Hubert Couzy (Artillerie)

2018

Luitenant-generaal der Artillerie
Jean Hubert Couzy
(1902-1973)

Was oa Directeur van de Hogere Krijgsschool (HKS) van '50 tot '52. Voerde daarna de leiding over de 1e divisie, de 4 divisie en het 1e Legerkorps.

Van 1959 tot 1967 nam hij zitting als Defensiewoordvoerder in de Tweede Kamer.

Vader van Luitenant-generaal der Artillerie Hans Couzy.

Luitenant-generaal Michael Rudolph Hendrik Calmeyer (Infanterie)

Luitenant-generaal Michael Rudolph Hendrik Calmeyer (Infanterie)

2018

Luitenant-generaal der Generale Staf
Michael Rudolph Hendrik Calmeyer
(1895-1990)

Was afkomstig van de infanterie. Was militair, Christen en politicus. Was van 1959 tot 1963 Staatssecretaris van Defensie.

Luitenant-generaal tit. Herman Baron van Voorst tot Voorst (Cavalerie)

Luitenant-generaal tit. Herman Baron van Voorst tot Voorst (Cavalerie)

2018

Luitenant-generaal tit.
Herman
Baron van Voorst tot Voorst
(1886-1971)

Was van oorsprong Cavalerist, die carriere maakte als Commandant Regiment Wielrijders, Militair Raadsheer, Commandant Lichte Cavalerie/Inspecteur der Cavalerie en sous-chef Generale Staf.

Toen WOII uitbrak en de Duitsers Nederland hadden bezet, weigerde hij zich niet tegen de Duitse Bezetter zou verzetten. Hij werd samen met zijn broer Godfried en andere hoge opperofficieren afgevoerd naar Duitsland als Krijgsgevangende.

Na zijn vrijlating in '45 maakte hij carriere als Senator en staadsraad. Ook had hij een grote verdienste voor de Scouting en de Padvinderij.

Brigadegeneraal mr. Onno van der Wind (MJD)

Brigadegeneraal mr. Onno van der Wind (MJD)

2017

Brigadegeneraal der Militair Juridische Dienst
(afkomstig van het wapen der Cavalerie)
Mr. Onno van der Wind
(1945)

Brigadegeneraal Prof. Hans Bosch (Cavalerie)

Brigadegeneraal Prof. Hans Bosch (Cavalerie)

2017

Brigadegeneraal der Cavalerie
(RHB)
Hans Bosch
(1947)

 

Brigadegeneraal Ron Smits (Infanterie)

Brigadegeneraal Ron Smits (Infanterie)

2017

Brigadegeneraal der Infanterie
Regiment Infanterie 'Johan Willem Friso'
Ron Smits
(1965)

Brigadegeneraal Toine Beukering (Regiment B&T)

Brigadegeneraal Toine Beukering (Regiment B&T)

2017

Brigadegeneraal Toine Beukering (1958)

Generaal Cornelis de Jager (Artillerie)

Generaal Cornelis de Jager (Artillerie)

2017

Generaal der Artillerie
Cornelis de Jager
(1925-2001)

Gekleed in de Atilla Generale Staf

 

Generaal Goof Huijser (Infanterie)

Generaal Goof Huijser (Infanterie)

2017

Generaal der Infanterie
Goof Huijser
(1931-2014)

 

Generaal-majoor Eddie Spronk (KMar)

Generaal-majoor Eddie Spronk (KMar)

2017

Generaal-majoor der Koninklijke Marechaussee
Eddie Spronk
(1921-1998)

Generaal-majoor Frans van Lier (KMar)

Generaal-majoor Frans van Lier (KMar)

2017

Generaal-majoor der Koninklijke Marechaussee
Frans van Lier 
(1930-2007)

Generaal-majoor Hans Rademaker (KMar)

Generaal-majoor Hans Rademaker (KMar)

2017

Generaal-majoor der Koninklijke Marechaussee
Hans Rademaker
(1933-2017)

Generaal-majoor Hans van der Louw (Fuseliers)

Generaal-majoor Hans van der Louw (Fuseliers)

2017

Generaal-majoor der Infanterie
(Garderegiment Fuseliers Prinses Irene)
Hans van der Louw
(1958)

Generaal-majoor Hein de Bruijn (KMar)

Generaal-majoor Hein de Bruijn (KMar)

2017

Generaal-majoor der Koninklijke Marechaussee
Hein de Bruijn 
(1924-2019)

Generaal-majoor Henri Koot (Generale Staf)

Generaal-majoor Henri Koot (Generale Staf)

2017

Generaal-majoor der Generale Staf
(Afkomstig van het wapen der Infanterie)
Henri Koot
(1883-1959)

 

Generaal-majoor Kees Matthijssen (Stoottroepen)

Generaal-majoor Kees Matthijssen (Stoottroepen)

2017

Generaal-majoor der Infanterie
(Stoottroepen)
Kees Matthijssen
(1961)

 

Generaal-majoor Nico Geerts (Stoottroepen)

Generaal-majoor Nico Geerts (Stoottroepen)

2017

Generaal-majoor der Infanterie
Nico Geerts
(1961) Gekleed in het Bijzonder Ceremonieel Tenue (BCT) van het Regiment Stoottroepen Prins Bernhard.

Generaal Peter Graaff (Genie)

Generaal Peter Graaff (Genie)

2017

Generaal der Genie
Peter Graaff
(1936-2014)

 

Generaal Rien Wilmink (Genie)

Generaal Rien Wilmink (Genie)

2017

Generaal der Genie
Rien Wilmink
(1935)

 

Kolonel Ludy de Vos (Jagers)

Kolonel Ludy de Vos (Jagers)

2017

Kolonel der Jagers
Ludy de Vos


 

Luitenant-admiraal Rob Bauer

Luitenant-admiraal Rob Bauer

2017

Luitenant-admiraal
Rob Bauer
Koninklijke Marine
(1962)

Luitenant-generaal Dick van Putten (KMar)

Luitenant-generaal Dick van Putten (KMar)

2017

Luitenant-generaal der Koninklijke Marechaussee
Dick van Putten
(1955)

Luitenant-generaal Ferry Meijnderts (Infanterie)

Luitenant-generaal Ferry Meijnderts (Infanterie)

2017

Luitenant-generaal der Infanterie
Ferry Meijnderts BK
(1918-1988)

 

Luitenant-generaal Han Roos (Infanterie)

Luitenant-generaal Han Roos (Infanterie)

2017

Luitenant-generaal der Infanterie
Han Roos

(1926-2010)
 

Luitenant-generaal Hans van Griensven (Genie)

Luitenant-generaal Hans van Griensven (Genie)

2017

Luitenant-generaal der Genie
(Pioniers)
Hans van Griensven
(1961)

 

Luitenant-generaal Jan van der Slikke (Generale Staf)

Luitenant-generaal Jan van der Slikke (Generale Staf)

2017

Luitenant-generaal der Generale Staf
Jan van der Slikke
(1922-1999)

Van orgine infanterist (Stoottroepen)

Luitenant-generaal Martin Wijnen (Genie)

Luitenant-generaal Martin Wijnen (Genie)

2017

Luitenant-generaal der Genie
Martin Wijnen 
(1966)

Luitenant-generaal Minze Beuving (KMar)

Luitenant-generaal Minze Beuving (KMar)

2017

Luitenant-generaal der Koninklijke Marechaussee
Minze Beuving
(1947)

3 generaties van Diepenbrugge (Cavalerie)

3 generaties van Diepenbrugge (Cavalerie)

2016

3 generaties van Diepenbrugge
(Cavalerie)
van links naar rechts:

Brigadegeneraal der Cavalerie (RHS) tit.
JP van Diepenbrugge
(1916-1982)

Luitenant-generaal der Cavalerie (RHB)
Tony van Diepenbrugge
(1951)

Kolonel der Huzaren (RHPA) tit.
JJ van Diepenbrugge
(1882-1956)

 

Brigadegeneraal Hans Damen (Militaire Administratie)

Brigadegeneraal Hans Damen (Militaire Administratie)

2016

Brigadegeneraal der Militaire Administratie
Hans Damen
(1960)

Brigadegeneraal mr. Jost van Duurling (MJD)

Brigadegeneraal mr. Jost van Duurling (MJD)

2016

Brigadegeneraal der Militair Juridische Dienst
Mr. Jost van Duurling
(1958)

 

Brigadegeneraal Otto van Wiggen (KCT)

Brigadegeneraal Otto van Wiggen (KCT)

2016

Brigadegeneraal der Infanterie
(Korps Commandotroepen, KCT)
Otto van Wiggen
(1958)

 

Generaal-majoor Dirk de Vries (Generale Staf)

Generaal-majoor Dirk de Vries (Generale Staf)

2016

Generaal-majoor der Generale Staf
(afkomstig van het wapen der Infanterie)

Dirk de Vries (1908-1992)
 

Generaal-majoor Johan Kosters (Jagers)

Generaal-majoor Johan Kosters (Jagers)

2016

Generaal-majoor der Jagers
Johan Kosters
(1940-2006) Gekleed in het Dagelijkse Tenue (DT1963) KL , met de blauwe VN Baret.

Was van mei tot oktober 1983 Commandant van het, 9e, tevens allerlaatste bataljon UNIFIL in Libanon. De jaren daarna in de generaalsrangen was hij van 1989 tot 1992 Commandant 12 Pansterinfanteriebrigade, Commandant 4 Divisie te Harderwijk van '92 tot '94 en van '95 tot '97 Force Commander van het United Nations Disengagement Observer Force (UNDOF).

Generaal-majoor Marc van Uhm (RvH)

Generaal-majoor Marc van Uhm (RvH)

2016

Generaal-majoor der Infanterie
(Regiment van Heutsz, RvH)
Marc van Uhm
(1958)

Luitenant-generaal Alexander (San) van den Wall Bake BK (Generale Staf)

Luitenant-generaal Alexander (San) van den Wall Bake BK (Generale Staf)

2016

Luitenant-generaal der Generale Staf
(Afkomstig van het Wapen der Genie)
Alexander (San) van den Wall Bake BK
(1911-1992)

 

Luitenant-generaal Edward van Hootegem BK (Generale Staf)

Luitenant-generaal Edward van Hootegem BK (Generale Staf)

2016

Luitenant-generaal der Generale Staf
(Afkomstig van de Grenadiers)
Edward van Hootegem BK
(1907-1996)

 

Luitenant-generaal Gerrit Ijsselstein (Generale Staf)

Luitenant-generaal Gerrit Ijsselstein (Generale Staf)

2016

Luitenant-generaal der Generale Staf
(Afkomstig van de Intendance)
Gerrit Ijsselstein BK
(1916-2004)

 

Luitenant-generaal Harry van den Brink (KMar)

Luitenant-generaal Harry van den Brink (KMar)

2016

Luitenant-generaal der Koninklijke Marechaussee
Harry van den Brink
(1961)

 

Luitenant-generaal Maarten Schouten (Genie)

Luitenant-generaal Maarten Schouten (Genie)

2016

Luitenant-generaal der Genie
Maarten Schouten

(1943)

Luitenant-generaal Mart de Kruif (Limburgse Jagers)

Luitenant-generaal Mart de Kruif (Limburgse Jagers)

2016

Luitenant-generaal der Infanterie
(Limburgse Jagers)
Mart de Kruif
(1958)

 

Luitenant-generaal Ruurd Reitsma (Cavalerie)

Luitenant-generaal Ruurd Reitsma (Cavalerie)

2016

Luitenant-generaal der Cavalerie
(RHB)
Ruurd Reitsma
(1942-2016)

 

Luitenant-generaal Ton van Loon (Artillerie)

Luitenant-generaal Ton van Loon (Artillerie)

2016

Luitenant-generaal der Artillerie
Ton van Loon
(1956)

 

Luitennant-generaal Michiel van der Laan (Cavalerie)

Luitennant-generaal Michiel van der Laan (Cavalerie)

2016

Luitenant-generaal der Cavalerie
(RHB)
Michiel van der Laan
(1965)

 

Brigadegeneraal Leanne van den Hoek (Regiment B&T)

Brigadegeneraal Leanne van den Hoek (Regiment B&T)

2015

Brigadegeneraal
Leanne van den Hoek
(1958)

Was de allereerste vrouw die in de geschiedenis van de Nederlandse Krijgsmacht een generaalsrang bereikte. Was in die rang oa Commandant Personeelscommando, Chef-Staf Commando Landstrijdkrachten, Contignentscommandant Nederlandse Troepen Afghanistan en sloot eind 2015 haar militaire loopbaan af als Commandant Divisie Facilitair en Logestiek.

Generaal Benjamin Hasselman (Generale Staf)

Generaal Benjamin Hasselman (Generale Staf)

2015

Generaal der Generale Staf
(Afkomstig van het wapen der Cavalerie) 

Benjamin Hasselman
(1898-1984)

Generaal-majoor Gerard Bastiaans (Limburgse Jagers)

Generaal-majoor Gerard Bastiaans (Limburgse Jagers)

2015

Generaal-majoor der Infanterie
(Limburgse Jagers)
Gerard Bastiaans
(1946)

 

Generaal-majoor Henk Morsink (Cavalerie)

Generaal-majoor Henk Morsink (Cavalerie)

2015

Generaal-majoor der Cavalerie
(RHPO)
Henk Morsink
(1956)

Generaal-majoor Hillie Beentjes (KMar)

Generaal-majoor Hillie Beentjes (KMar)

2015

Generaal-majoor der Koninklijke Marechaussee
Hillie Beentjes
(1965)

Begon bedrijfseconome in de civiele wereld. In 2008 vervulde ze de functie van Directeur Planning & Control KMar, maar dan als burger. In december  2011 werd ze uit het niets benoemd tot Brigadegeneraal. Die aanstelling zorgde voor veel discussie, omdat ze geen militaire achtergrond had. Het leverde haar de bijnaam 'Burgergeneraal' op. Een jaar later werd ze bevorderd tot Generaal-majoor en vervulde de functie van Plaatsvervangend Commandant KMar. In 2014 verliet ze de Marechaussee en kreeg een baan bij Financiën.

 

Generaal-majoor Jhr. Harm de Jonge (Cavalerie)

Generaal-majoor Jhr. Harm de Jonge (Cavalerie)

2015

Generaal-majoor der Cavalerie
(RHS)
Jhr. Harm de Jonge
(1952)

 

Generaal-majoor Joost Schaberg (Artillerie)

Generaal-majoor Joost Schaberg (Artillerie)

2015

Generaal-majoor der Artillerie
Joost Schaberg
(1926-2008)

Generaal-majoor Leo Dijkstra (Jagers)

Generaal-majoor Leo Dijkstra (Jagers)

2015

Generaal-majoor der Infanterie
(Jagers)
Leo Dijkstra
(1942)

 

Generaal-majoor Willem Brederode (Cavalerie)

Generaal-majoor Willem Brederode (Cavalerie)

2015

Generaal-majoor der Cavalerie  
(RHB)
Willem Brederode BK
(1919-2013)

Luitenant-generaal André Blomjous (Cavalerie)

Luitenant-generaal André Blomjous (Cavalerie)

2015

Luitenant-generaal der Cavalerie
(RHPA)
André Blomjous
(1943)

Luitenant-generaal Frans van der Veen BK (Generale Staf)

Luitenant-generaal Frans van der Veen BK (Generale Staf)

2015

Luitenant-generaal der Generale Staf
(Afkomstig van het wapen der Infanterie)
Frans van der Veen
(1908-1999)

 

Luitenant-generaal Hans Leijtens (Kmar)

Luitenant-generaal Hans Leijtens (Kmar)

2015

Luitenant-generaal der Koninklijke Marechaussee
Drs. Hans Leijtens
(1963)

Was van 2012 tot 2015 Commandant der Koninklijke Marechaussee, tevens Gouverneur der Residentie. Verliet in 2015 de KMar om DG van de Belastindienst te worden, maar stapte na een jaar en 3 maanden op en vervulde daarna hoge vertegenwoordigers functies.

Op 2 september 2019 keerde hij weer terug in het commando van de Koninklijke Marechaussee.

 

Luitenant-generaal Jan Tjassens (Infanterie)

Luitenant-generaal Jan Tjassens (Infanterie)

2015

Luitenant-generaal der Infanterie
Jan Tjassens
(1933-2007)

 

Luitenant-generaal Lex Oostendorp (Cavalerie)

Luitenant-generaal Lex Oostendorp (Cavalerie)

2015

Luitenant-generaal der Cavalerie
(RHS)
Lex Oostendorp
(1956)

 

Luitenant-generaal Willem van Rijn (Generale Staf)

Luitenant-generaal Willem van Rijn (Generale Staf)

2015

Luitenant-generaal der Generale Staf
(Afkomstig van het wapen der Infanterie)

Willem van Rijn
(1915-1997)

 

Generaal-majoor Harry Dijcks (Infanterie)

Generaal-majoor Harry Dijcks (Infanterie)

2014

Generaal-majoor der Infanterie
Harry Dijcks
(1936)

 

Luitenant-generaal Ted Meines (Artillerie)

Luitenant-generaal Ted Meines (Artillerie)

2014

Luitenant-generaal der Artillerie
Ted Meines
(1921-2016)

 

Generaal Cornelis Snijders

Generaal Cornelis Snijders

2013

Generaal
Cornelis Snijders
(1852-1939)

Was Opperbevelhebber Nederlandse Land-en Zeemacht van 1914 tot 1918

Generaal Gilles Le Fevre de Montigny (Generale Staf)

Generaal Gilles Le Fevre de Montigny (Generale Staf)

2013

Generaal der Generale Staf
(Afkomstig van het wapen der Artillerie)
Gilles Le Fevre de Montigny
(1901-1982)

Generaal-majoor Bert Sunter (KMar)

Generaal-majoor Bert Sunter (KMar)

2013

Generaal-majoor der Koninklijke Marechaussee
Bert Sunter
(1937-2018)

 

Generaal-majoor Diederik Fabius (KMar)

Generaal-majoor Diederik Fabius (KMar)

2013

Generaal-majoor der Koninklijke Marechaussee
Diederik Fabius
(1943-2015)

 

Luitenant-generaal Ad van Baal (Artillerie)

Luitenant-generaal Ad van Baal (Artillerie)

2013

Luitenant-generaal der Artillerie
Ad van Baal
(1947)

Luitenant-generaal Charles Pahud de Mortanges (Cavalerie)

Luitenant-generaal Charles Pahud de Mortanges (Cavalerie)

2013

Luitenant-generaal der Cavalerie
Charles Pahud de Mortanges
(1896-1971)

Luitenant-generaal Marcel Urlings (Genie)

Luitenant-generaal Marcel Urlings (Genie)

2013

Luitenant-generaal der Genie
Marcel Urlings
(1950)

 

Generaal-majoor Cees Neisingh (KMar)

Generaal-majoor Cees Neisingh (KMar)

2012

Generaal-majoor der Koninklijke Marechaussee
Cees Neisingh
(1944)

 

Generaal-majoor Leen Noordzij (Fuseliers)

Generaal-majoor Leen Noordzij (Fuseliers)

2012

Generaal-majoor der Infanterie
(Garderegiment Fuseliers Prinses Irene)
Leen Noordzij
(1950)

Kolonel Kees Bolderman (Huzaren)

Kolonel Kees Bolderman (Huzaren)

2011

Kolonel der Huzaren
(RHPO)
Kees Bolderman
(1951)

 

Kroonprins Willem (Wiwill)

Kroonprins Willem (Wiwill)

2010

Kroonprins Willem
(Wiwill)
Prins van Oranje
(1840-1879)

Hier gekleed in de Gouden Dolman van Generaal der Rijdende Artillerie (Gele Rijders)